Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XIX sesji Rady Gminy w dniu 10.12.2020 r


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję w dniu 10 grudnia 2020 r. (czwartek) o godz. 12.00, w budynku  Szkoły Podstawowej w Świerczowie (sala gimnastyczna) XIX  Sesję Rady Gminy.

 

 Proponowany porządek obrad sesji:  

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Interpelacje radnych.
 3. Przyjęcie projektu protokołu obrad z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie między sesjami oraz o korespondencji dotyczącej Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwał:

  a)    zmieniająca Uchwałę Nr XII/102/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zamieszkałych nieruchomościach oraz ustalenia wysokości tej opłaty,

  b)    w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

  c)    w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 r.

 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący Rady Gminy
Adam Janas