Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP dot. zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie”.

Świerczów, 16.09.2020 r.

RIM.271.02.2020.MH

 

 

 

INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

dot. zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie”.

 

 

1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia kwotę w wysokości 999 917,00 zł brutto (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych 00/100).

2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną, terminem wykonania zadania, okresem gwarancji i warunkami płatności zawartymi w ofertach:

 

Nr

oferty

Firma i adres wykonawcy

Cena oferty

(brutto)

Termin

wykonania

zamówienia

Okres gwarancji

Warunki

płatności

zawarte

w ofertach

1

2

3

4

5

6

1

PRZEDSIĘBIORSTWO

HANDLOWO – USŁUGOWE

Tomasz Oziębły

ul. Piłsudskiego 8

46-100 Namysłów

718 574,50 zł

31.08.2021 r.

60 m-cy

Zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ

2

Firma Remontowo-Budowlana „GLATKI”

Glatki Norbert

ul. Kamieniec 19

46-090 Popielów

1 069 901,62 zł

31.08.2021 r.

60 m-cy

Zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ

 

 

 

Tadeusz Bezwerchny                      
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie