Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

2020 (kadencja VIII)

PDFZarządzenie nr 0050-1-2020 z dnia 2 stycznia 2020.pdf w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
PDFZarządzenie nr 0050-2-2020 z dnia 2 stycznia 2020.pdf w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacjia w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
PDFZarządzenie nr 0050-3-2020 z dnia 3 stycznia 2020.pdf w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Świerczów
PDFZarządzenie nr 0050-4-2020 z dnia 3 stycznia 2020.pdf w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2020 rok
PDFZarządzenie nr 0050-5-2020 z dnia 17 stycznia 2020.pdf w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
PDFZarządzenie nr 0050-6-2020 z dnia 17 stycznia 2020.pdf w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do Przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę
PDFZarządzenie nr 0050-7-2020 z dnia 27 stycznia 2020.pdf w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świerczów
PDFZarządzenie nr 0050-8-2020 z dnia 27 stycznia 2020.pdf w sprawie ogłoszenia III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Świerczów
PDFZarządzenie nr 0050-9-2020 z dnia 27 stycznia 2020.pdf w sprawie ogłoszenia IV ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Świerczów
PDFZarządzenie nr 0050-10-2020 z dnia 27 stycznia 2020.pdf w sprawie ustalenia stawki czynszu 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego
PDFZarządzenie nr 0050-11-2020 z dnia 27 stycznia 2020.pdf w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez jednostki organizacyjne Gminy Świerczów
PDFZarządzenie nr 0050-12-2020 z dnia 27 stycznia 2020.pdf w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Świerczów i jej jednostkach organizacyjnych
PDFZarządzenie nr 0050-13-2020 z dnia 30 stycznia 2020.pdf w sprawie zmian dotacji celowych w 2020 roku
PDFZarządzenie nr 0050-14-2020 z dnia 3 lutego 2020.pdf w sprawie powołania komisji do opiniowania ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2020 przez organizacje pozarządowe
PDFZarządzenie nr 0050-15-2020 z dnia 3 lutego 2020.pdf w sprawie uruchomienia rezerwy celowej z budżetu gminy w 2020 roku
PDFZarządzenie nr 0050-16-2020 z dnia 03 lutego 2020.pdf w sprawie wdrożenia dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Świerczów
PDFZarządzenie nr 0050-17-2020 z dnia 5 lutego 2020.pdf w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Świerczów za 2019 rok
PDFZarządzenie nr 0050-18-2020 z dnia 11 lutego 2020.pdf w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze II Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Świerczów
PDFZarządzenie nr 0050-19-2020 z dnia 17 lutego 2020.pdf w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2020 roku

Metryczka
 • wytworzono:
  13-02-2020
  przez: Paweł Anuszkiewicz
 • opublikowano:
  13-02-2020 07:33
  przez: Paweł Anuszkiewicz
 • zmodyfikowano:
  18-02-2020 12:02
  przez: Paweł Anuszkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Świerczowie
  odwiedzin: 134
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl