Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska Gminy Świerczów na lata 2020 – 2023 i o możliwościach zapoznania się z jego treścią

Świerczów, dnia 05 grudnia 2019 roku

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska Gminy Świerczów na lata 2020 – 2023 i o możliwościach zapoznania się z jego treścią

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska Gminy Świerczów na lata 2020 – 2023 i o możliwościach zapoznania się z jego treścią.

 

Dokument został uchwalony Uchwałą nr XII/103/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 listopada 2019 roku i znajduje się wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 w/w ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 tejże ustawy, w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów, 46 – 112 Świerczów, ul. Brzeska 48, w pokoju nr 6.

 

 

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz    

Metryczka
 • wytworzono:
  05-12-2019
  przez: Alicja Paduch
 • opublikowano:
  05-12-2019 13:39
  przez: Paweł Anuszkiewicz
 • zmodyfikowano:
  05-12-2019 13:44
  przez: Paweł Anuszkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Świerczowie
  odwiedzin: 261
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl