Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Świerczów na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

Programu Ochrony Środowiska Gminy Świerczów na lata 2020 – 2023

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu i możliwości zapoznania się z projektem Programu Ochrony Środowiska Gminy Świerczów na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 04 do 31 października 2019 roku w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, 46 – 112 Świerczów, w pokoju nr 6, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej www.bip.swierczow.pl

 

Uwagi na podstawie art. 39. ust. 1 pkt 3 w związku z art. 30 i 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081 z późn. zm.) do wyżej wymienionej dokumentacji można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2019 roku. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi mogą być wnoszone:

 1. w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, 46 – 112 Świerczów, lub:

 2. osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, 46 – 112 Świerczów, w pokoju nr 6, w godzinach pracy Urzędu, lub:

 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, opatrzone tematem: „Uwaga do POŚ” na adres: ug_rolnictwo@swierczow.pl

 

Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Świerczów.

 

Jednocześnie informuję, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z powyższą sprawą znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świerczów pod adresem:

http://bip.swierczow.pl/download/attachment/8449/klauzula-informacyjna-o-przetwaraniu-danych-osobowych.pdf

a także w Urzędzie Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, 46 – 112 Świerczów.

Ponadto w Urzędzie Gminy Świerczów została przyjęta Zarządzeniem nr 28/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku Polityka Bezpieczeństwa Informacji.

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz

 

Załączniki:

PDFŚwierczów POŚ 2020-2023 TEKST wyłożenie.pdf
PDFŚwierczów POŚ 2020-2023 prognoza środowisko tekst wyłożenie.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  04-10-2019
  przez: Paweł Anuszkiewicz
 • opublikowano:
  04-10-2019 07:44
  przez: Paweł Anuszkiewicz
 • zmodyfikowano:
  04-10-2019 07:48
  przez: Paweł Anuszkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Świerczowie
  odwiedzin: 394
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl