Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

Nowe wzory deklaracji i informacji podatkowych od 1 lipca 2019 r.

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości).

Nowe formularze (składane w wersji papierowej i elektronicznej) mają zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.

Z dniem 1 lipca 2019 r. wprowadzona została również powszechna możliwość składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny, od nieruchomości.

Informacje i deklaracje na podatek rolny, leśny, od nieruchomości składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy przesyłać za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej (ePUAP) na adres /yil8537bi6/SkrytkaESP lub na adres email Urzędu Gminy w Świerczowie: 

Informacje i deklaracje składane w wersji elektronicznej należy podpisać: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.

Wzory formularzy zostały wprowadzone:

Uwaga:

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą Rady Gminy w Świerczowie Nr XIII/53/2015 z dnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego zmienioną uchwałą Rady Gminy w Świerczowie Nr XXXI/167/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  12-07-2019
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  12-07-2019 09:21
  przez: Paweł Anuszkiewicz
 • zmodyfikowano:
  12-07-2019 10:59
  przez: Paweł Anuszkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Świerczowie
  odwiedzin: 2318
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl