Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

Rok 2016

PDFuchwała nr 488-2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 6 grudnia 2016r..pdf w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Świerczów
PDFuchwała nr 487-2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 6 grudnia 2016r..pdf w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Świerczów na 2017r.
PDFuchwała nr 357-2016 z dnia 28 września 2016r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.pdf w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Gminę Świerczów
PDFuchwała nr 336-2016r z dnia 28 września 2016r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.pdf w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku
PDFUchwała nr 230-2016 z dnia 8 czerwca 2016r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.pdf w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Świerczowie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Świerczów z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.
PDFuchwała nr 133-2016 z dnia 4 maja 2016r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.pdf w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2015r.
PDFuchwała nr 46-2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 19 lutego 2016r..pdf w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Świerczów na 2016r.
PDFuchwała nr 11-2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 19 lutego 2016r..pdf w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Świerczów

Metryczka
 • wytworzono:
  11-01-2019
  przez: Paweł Anuszkiewicz
 • opublikowano:
  11-01-2019 13:02
  przez: Paweł Anuszkiewicz
 • zmodyfikowano:
  16-01-2019 14:44
  przez: Paweł Anuszkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Świerczowie
  odwiedzin: 612
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl