Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2015

PDFuchwała nr 23-2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 21 stycznia 2015r..pdf w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Świerczów
PDFuchwała nr 38-2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 21 stycznia 2015r..pdf w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Świerczów na 2015r.
PDFuchwała nr 147-2015 z dnia 15 kwietnia 2015r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.pdf w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2014r.
PDFuchwała nr 279- 2015 z dnia 9 czerwca 2015r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.pdf w sprawie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Świerczowie o udzielenie absolutorium Wójtowi z wykonania budżetu gminy za 2014r.
PDFuchwała nr 376 - 2015 z dnia 23 września 2015r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.pdf w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku
PDFuchwała nr 413-2015 z dnia 27 października 2015r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.pdf w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Świerczów
PDFuchwała nr 548-2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 grudnia 2015r..pdf w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Świerczów na 2016r.
PDFuchwała nr 549-2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 grudnia 2015r..pdf w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Świerczów na 2016r.
PDFuchwała nr 550-2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 grudnia 2015r..pdf w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerczów