Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

Rok 2015

PDFuchwała nr 23-2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 21 stycznia 2015r..pdf w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Świerczów
PDFuchwała nr 38-2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 21 stycznia 2015r..pdf w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Świerczów na 2015r.
PDFuchwała nr 147-2015 z dnia 15 kwietnia 2015r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.pdf w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2014r.
PDFuchwała nr 279- 2015 z dnia 9 czerwca 2015r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.pdf w sprawie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Świerczowie o udzielenie absolutorium Wójtowi z wykonania budżetu gminy za 2014r.
PDFuchwała nr 376 - 2015 z dnia 23 września 2015r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.pdf w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku
PDFuchwała nr 413-2015 z dnia 27 października 2015r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.pdf w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Świerczów
PDFuchwała nr 548-2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 grudnia 2015r..pdf w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Świerczów na 2016r.
PDFuchwała nr 549-2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 grudnia 2015r..pdf w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Świerczów na 2016r.
PDFuchwała nr 550-2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 grudnia 2015r..pdf w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerczów

Metryczka
 • wytworzono:
  10-01-2019
  przez: Paweł Anuszkiewicz
 • opublikowano:
  10-01-2019 11:34
  przez: Paweł Anuszkiewicz
 • zmodyfikowano:
  16-01-2019 14:15
  przez: Paweł Anuszkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Świerczowie
  odwiedzin: 2388
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl