Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienia i obwieszczenia 2019

PDFZawiadomienie poprzez obwieszczenie o wydanej decyzji dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna"

PDFZawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna"

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Biestrzykowice-Dąbrowa"

PDFobwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego dla przedsięwzięcia pn.Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna"

PDFSKO.40.1416.2019.oś.pdf o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości

PDFZawiadomiene SKO.40.1416.2019.oś.pdf W związku z prowadzonym postępowaniem z odwołania od decyzji Wójta Gminy Świerczów z 17.05.2019 r

PDFZawiadomienie w formie Obwieszczenia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.pdf polegającego na: ”Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna”

PDFzawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postepowania.pdf w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna”

PDFObwieszczenie SKO.65.2019.oś.pdf w sprawie uchylenia decyzji Wójta Gminy Świerczów

PDFZawiadomienie poprzez obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Krogulna Stawy – Mikro Elektrownia Wodna, polegającej na rewitalizacji mikro elektrowni wodnej zlokalizowanej przy jazie młyńskim na młynówce w km. 2+060 w rejonie miejscowości Krogulna Gmina Pokój, powiat Namysłów, woj. opolskie”

PDFZawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Krogulna Stawy – Mikro Elektrownia Wodna, polegającej na rewitalizacji mikro elektrowni wodnej zlokalizowanej przy jazie młyńskim na młynówce w km. 2+060 w rejonie miejscowości Krogulna Gmina Pokój, powiat Namysłów, woj. opolskie”

PDFzawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego.pdf dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Krogulna Stawy – Mikro Elektrownia Wodna, polegającej na rewitalizacji mikro elektrowni wodnej zlokalizowanej przy jazie młyńskim na młynówce w km. 2+060 w rejonie miejscowości Krogulna Gmina Pokój, powiat Namysłów, woj. opolskie”

Metryczka
 • opublikowano:
  04-01-2019 14:01
  przez: Paweł Anuszkiewicz
 • zmodyfikowano:
  18-12-2019 14:39
  przez: Paweł Anuszkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Świerczowie
  odwiedzin: 1041
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl